شرایط ضمانت خدمات - دکتر فنی | تعمیرات پکیج و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

ضمانت خدمات

خدمات ارائه شده به شما مشتری گرانقدر به مدت ۳۰ روز از زمان اتمام تعمیر و سرویس و با ارائه فاکتور رسمی ضمانت خدمات دکتر فنی توسط تکنسین، از طرف مرکز خدمات دکتر فنی ضمانت میگردد.

این ضمانت فقط شامل کارهای دستمزدی انجام شده بوده و قطعات یدکی شامل این ضمانت نمیگردد.